profileimage

Elke week kwam de zoon van Leila thuis met enthousiaste verhalen over wat hij geleerd en meegemaakt had in het naschoolse programma van LEAD. Hij ging ook anders vertellen. Nu kwamen onderwerpen voorbij als respect, het belang van familiegeschiedenis, van leren, en de positieve waarde van creativiteit. Toen Leila naar een LEAD kunst workshop voor ouders ging bespraken ze tot haar verbazing moeilijke onderwerpen als pesten op school en veiligheid op straat. Ze begon in te zien dat er nog veel meer emoties bestaan dan “gelukkig”, “triest” of “boos”, en ze leerde zo beter begrijpen in haar kind omging en wat het allemaal meemaakte op school. LEAD gaf haar handvatten om beter met haar kind om te gaan en de relatie te verstevigen met haar zoon.